0
 x 

سبد خرید شما خالی است.

آزمايش خاك

 

ضرورت ازمایش:آزمون خاک و بر گ آب و... ابزار علمی در دست کارشناس، برای رصد سطح عناصر غذایی در مدیریت غذایی باغ می باشد. در صورتیکه در کنار این ابزار علمی، تجربه کارشناس (بواسطه تسلط بر شرایط و پارامترهای تاثیرگذار در باغ شما مدیریت ابیاری، دوره و نحوه ابیاری، رقم، میزان محصول و... )قرار گیرد. بسیار مفید فایده خواهد بود.

ازمایش خاک و گیاه در کنار یکدیگر معنادارند لذا لازم است در کنار خاک، نیم نگاهی به گیاه داشته باشیم تا ضرورت ازمایش بیشتر مشخص شود.

تشخیص از روی علائم ظاهری اغلب بدلایل زیر دقیق نیست:
1. علائم ظاهری اغلب وقتی بروز می کنند که درخت از مرحله گرسنگی پنهان عبور کرده و در آستانه بروز خسارت است.
2. گاهی یک علامت ظاهری دلایل متعدد دارند که صرفا آزمایش میتواند تعیین کننده باشد.
3. گاهی علائم ظاهری مربوط به بیماری و آثار ثانویه سموم و.. هستند و دلیل تغذیه ای ندارد.
4. کمبود میتواند کیفی یا کمی باشد که هر کدام مدیریت مجزا دارند.

واینکه گاهی کمبود چند عنصر با هم بروز میکند که تشخیص این چند عنصر امکان ندارد


اساس روشهای آزمایش خاک بر اساس یکسری قوانین بین المللی و استاندارد انجام میگیرد
ودر ضمن مخصوصا در باغات پراکنش ریشه و جذب عناصر در طول فصل درخت باعث میشود نتوان به تنهایی با آنالیز خاک تصمیم گرفت

و این ارزش آنالیز برگ را مشخص میکند
بقولی آنالیز خاک میگوید من چه دارم
و آنالیز برگ میگوید من چه چیزی را با توجه به شرایط برداشت کردم
داشتن این که چه دارد و چه برداشت میکند بهترین راهنمایی برای یک کارشناس میتواند باشد

زمان آزمایش خاک: بهترین زمان ازمون خاک پس از خزان برگها تا قبل از آخرین ابیاری زمستان است.

عمق نمونه برداری از خاک برای در ختان بالغ:
با توجه باینکه ریشه فعال درختان اغلب در منطقه 80-60 سانتیمتر از سطح خاک است، لذا عمق نمونه برداری در این محدوده مناسبترین است. گاها اطلاعات ارزشمندی شامل منطقه تجمع املاح، تثبیت عناصر و... در اختیار می گذارد.

نحوه نمونه برداری از خاک:
در مسیر ابیاری و عمود بر درخت، چاله ای به عمق 60-80سانت حفر می کنیم و کاملا آنرا پاک میکنیم. سپس دیواره80-60را بطور یکنواخت تراشیده و نمونه ای به وزن حدود 2 کیلوگرم را جمع آوری می کنیم. در هر قطعه حداقل سه حفره مطابق فوق نمونه برداری کرده و خاکهای حاصل را با یکدیگر مخلوط می کنیم. 2کیلو از این نمونه را در پلاستیک تمیز ریخته و پس از نامگذاری به آزمایشگاه منتقل می نماییم.

ملاحظات مربوط به نمونه برداری :
1. چاله های نمونه برداری (هر قطعه حداقل 3تا)باید کاملا تصادفی و بیانگر میانگین شرایط تغذیه ای باغ باشد.
2. پس از حفر عمق 80سانتی قبل از نمونه برداری، کف چاله بایستی کاملا از خاک سطحی و کودهای حیوانی و شیمیایی پاک شوند.
3. نمونه برداری از کنار جاده، تیرهای برق و ساختمان و.. انجام نشود.و....

پارامترهای لازم برای ازمایش: شوری، اسیدیته، سدیم کلسیم منیزیم ماده الی فسفر پتاس ازت بیکربنات اهک

این 60تا 80 سانتیمتر برای ریشه های خاک در نظر گرفته اید
و این خیلی خوب است
چون خیلی از کارشناسان 0تا30 و 30 تا 60 را اعلام میکنند که این حالت برای تعیین عناصر خاک درست نمی باشد

باید نمونه برداری برای حاصلخیزی تاجای ممکن از اطراف ریشه های مویین باشد تا نشان دهد ریشه ها در موقعیتی که قرار دارند با چه اندازه از عناصر غذایی در ارتباط است

اون روش 0تا 30 و 30 تا 60 و 60 تا 90 برای حالتی خوب است که ما میخواهیم باغ را احداث کنیم

البته
در باغات مربوط به سیاه ریشه ها تجمع عمده ریشه ها در رنج 20 تا 40 سانتیمتر است

ولی بحث هزینه های آزمایش ایجاب میکنه که ما مهمترین منطقه رو  80-40در نظر بگیریم

مجتمع کشاورزی منتخب برای احترام به مشتریان عزیز ازمایش خاک را بطور رایگان انجام میدهد

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید