سوالات متداول

تقویت‌کننده‌های گیاهان و محصولات کشاورزی عبارتند از موادی که برای بهبود رشد، توسعه، و عملکرد گیاهان و محصولات کشاورزی استفاده می‌شوند. این تقویت‌کننده‌ها می‌توانند از منابع طبیعی یا مصنوعی برآمده و به صورت مایع، پودری یا قرص ارائه شوند. یکی از بهترین تقویت‌کننده‌های گیاهان کودهای آلی است که از مواد طبیعی مانند کود حیوانی، کود سبز، کمپوست و… تهیه می‌شوند.

تشخیص بذرهای گیاهی و کشاورزی امری بسیار حیاتی در فرایندهای کشاورزی و باغبانی است که ابزارها و روش‌های مختلفی برای این منظور وجود دارد. یکی از روش‌های متداول در تشخیص بذرها استفاده از ویژگی‌های فیزیکی و مورفولوژیکی آنها است. این ویژگی‌ها شامل اندازه، شکل، رنگ، سطح، وجود الگوها و نقشه‌های خاص، و توپوگرافی بذرها می‌شود.

آفت‌کش‌های گیاهی و بذرکشاورزی به عنوان مواد شیمیایی یا غیرشیمیایی هستند که برای کنترل و پیشگیری از آفات و بیماری‌های گیاهی و جلوگیری از آسیب به محصولات استفاده می‌شوند، این آفت‌کش‌های گیاهی و بذرکشاورزی‌ شامل مواد شیمیایی نظیر انواع افزودنی‌ها، افشانه‌ها، و اسپری‌ها، و همچنین مواد غیرشیمیایی مانند ارگانیسم‌های کنترل‌کننده حشرات، میکروب‌ها، و فرایندهای فیزیکی مثل گرما و سرما می‌شوند.

ابتدایی‌ترین ابزار برای مراقبت و کاشت بذر و گیاهان، به شکل یک مجموعه ساده از وسایل اساسی می‌باشد که برای شروع فعالیت‌های باغبانی لازم است. این ابزارها شامل اقلامی ظروف کاشت، آبیاری، و یک مکان مناسب برای کاشت می‌باشند.

خاک‌ها بر اساس ترکیبات و ویژگی‌های آن‌ها به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این نوع‌ها شامل خاک‌های شنی، لومی، رسی، ماسه‌ای، سنگی ، لومی شنی،لومی رسی و… می‌شوند. هر نوع خاک دارای ویژگی‌ها و مزایای خاصی است.

محصول ارگانیک یا سالم به محصولی گفته میشود که 2 ویژگی مهم داشته باشدیا در فرآیند تولید از مواد ارگانیک استفاده شود مثل محصولات گلخانه ای که در فضای کنترل شده و گاهی اوقات در مزارع و باغ هامیشود از این روش استفاده کرد . دسته دوم محصولاتی هستند که سموم یا کودهای استفاده شده در طول رشد از نوع منسوخ شده یا غیرمجاز نباشند و یا از نظر کارشناسان در زمان و تناوب درست استفاده شود که در نهایت باقی مانده سموم خطرناک یا مواد همراه سموم خطرناک در محصول نهایی یا محسط زیست بیش از حدمجاز بین المللی نباشد.

محصول ارگانیک یا سالم به محصولی گفته میشود که 2 ویژگی مهم داشته باشدیا در فرآیند تولید از مواد ارگانیک استفاده شود مثل محصولات گلخانه ای که در فضای کنترل شده و گاهی اوقات در مزارع و باغ هامیشود از این روش استفاده کرد . دسته دوم محصولاتی هستند که سموم یا کودهای استفاده شده در طول رشد از نوع منسوخ شده یا غیرمجاز نباشند و یا از نظر کارشناسان در زمان و تناوب درست استفاده شود که در نهایت باقی مانده سموم خطرناک یا مواد همراه سموم خطرناک در محصول نهایی یا محسط زیست بیش از حدمجاز بین المللی نباشد.

محصول ارگانیک یا سالم به محصولی گفته میشود که 2 ویژگی مهم داشته باشدیا در فرآیند تولید از مواد ارگانیک استفاده شود مثل محصولات گلخانه ای که در فضای کنترل شده و گاهی اوقات در مزارع و باغ هامیشود از این روش استفاده کرد . دسته دوم محصولاتی هستند که سموم یا کودهای استفاده شده در طول رشد از نوع منسوخ شده یا غیرمجاز نباشند و یا از نظر کارشناسان در زمان و تناوب درست استفاده شود که در نهایت باقی مانده سموم خطرناک یا مواد همراه سموم خطرناک در محصول نهایی یا محسط زیست بیش از حدمجاز بین المللی نباشد.

سوال خود را مطرح کنید: