با استفاده از سموم های مجاز برای کشت ارگانیک برای محصولات بهتر و زمینی سالم تلاش میکنیم.
آفات, آفت, ارگانیک, راهنما, سموم مجاز, سموم مجاز ارگانیک, کشت ارگانیک, کشت و زراعت, کلینیک گیاه پزشکی منتخب, گیاه, گیاهان, گیاهان طبیعی
منتشر شده در author-avatar

سموم مجاز کشت ارگانیک بین‌المللی

 مزایا، محدودیت‌ها و چالش‌ها در کشت ارگانیک در دهه‌های اخیر، توجه به استفاده از سموم مجاز...
استفاده از روش‌های کنترل بیولوژیکی و شناخت دقیق از آفات بیولوژیک گیاهان می‌تواند بهبود قابل توجهی در مدیریت آفات گیاهی داشته باشد.
بیولوژیک, آفات بیولوژیکی, آفت, پایه, کلینیک گیاه پزشکی منتخب, گیاه, گیاهان, گیاهان طبیعی, گیاهان گلخانه ای
منتشر شده در author-avatar

آشنایی و راهکار مدیریت آفات بیولوژیکی

ارتقاء مدیریت آفات گیاهی با استفاده از روش‌های کنترل بیولوژیکی و شناخت آفات بیولوژیک گیاها...
کشت و زراعت ارگانیک نه تنها به سلامتی انسان‌ها بلکه به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست نیز کمک می‌نماید.
ارگانیک, انواع گیاهان غیر گلخانه ای, پایه, راهنما, روند پرورش گیاهان گلخانه ای, کشت و زراعت, کلینیک گیاه پزشکی منتخب, گیاه, گیاه گلخانه ای, گیاهان, گیاهان طبیعی, گیاهان گلخانه ای
منتشر شده در author-avatar

کشت و زراعت ارگانیک (آلی)

راه به سوی کشاورزی پایدار و سلامت کشت و زراعت آلی یا همان ارگانیک، یک روش کشاورزی است که ...