استفاده از روش‌های کنترل بیولوژیکی و شناخت دقیق از آفات بیولوژیک گیاهان می‌تواند بهبود قابل توجهی در مدیریت آفات گیاهی داشته باشد.
بیولوژیک, آفات بیولوژیکی, آفت, پایه, کلینیک گیاه پزشکی منتخب, گیاه, گیاهان, گیاهان طبیعی, گیاهان گلخانه ای
منتشر شده در author-avatar

آشنایی و راهکار مدیریت آفات بیولوژیکی

ارتقاء مدیریت آفات گیاهی با استفاده از روش‌های کنترل بیولوژیکی و شناخت آفات بیولوژیک گیاها...